West-Vlaams oranjeplan

CD&V West-Vlaanderen maakte in 2009  haar West-Vlaams Oranjeplan op.

Onze parlementairen, gedeputeerden, lokale en provinciale mandatarissen, afdelingsvoorzitters… maakten in overleg een politiek bilan op voor West-Vlaanderen.

Wat is er de laatste jaren gedaan op vlak van onderwijs voor de provincie, of op vlak van welzijn? Hoe is het met onze economie gesteld? Waar staan we op het vlak van ruimtelijke ordening? Kijken we voldoende over onze provinciegrenzen? Zijn onze landbouwers nog tevreden? En hoe moet het nu verder met ons milieu, met de sport, met cultuur, … Allemaal vragen waar we, over de verschillende beleidsniveau’s heen, een antwoord op proberen geven hebben.

Klik op het thema van uw keuze om de tekst te bekijken.

Documenten
Afbeeldingen
West-Vlaams oranjeplan