Provincieraadsfractie

Via deze website willen wij graag de CD&V-fractie aan u voorstellen.

Alle contactgegevens van onze fractieleden vindt u onder de rubriek 'wie is wie'. U kunt bij mandaat de selectie maken door 'provincieraadslid', dan wel specifieker 'gedeputeerde provincie' te kiezen. 

Onze vergaderdata (fractievergaderingen, provincieraad, ...) kunt u in de algemene kalender op deze website terugvinden.
Ook onze foto's worden ondergebracht in de provinciale fotogalerij.

Hier geven we u graag wat meer info over:

Voor info over de agenda van de provincieraad, specifieke beleidsdocumenten van de provincie, ... verwijzen we u graag verder naar de website http://www.west-vlaanderen.be

Focus/WTV brengt ook regelmatig verslag uit de provincieraad:

Maandelijks volgend op de raadszitting ruim verslag in het magazine “Boeverbos”

  • Op vrijdag (de dag na de raad) om 17u
  • Op zaterdag en zondag om 12u en 18u
  • Van maandag tem donderdag om 12u en 17u30
  • In verkorte versie op dinsdagavond in de avondlus

+ Op de videozone vindt u in het kanaal www.provincietv.be telkens:

  •  Alle gemaakte programma’s.
  • Alle afzonderlijke vragen uit het vragenuurtje, opgeknipt per vraag / onderwerp.

 Wij wensen u alvast veel surfplezier. Tot binnenkort!

Christof Dejaegher
CD&V Fractieleider Provincieraad