PROVINCIE WIL VOLGENDE LEGISLATUUR NETWERK GROENE EN BLAUWE ASSEN OPTIMALISEREN EN UITBREIDEN

vrijdag, 1 december, 2017
PROVINCIE WIL VOLGENDE LEGISLATUUR NETWERK GROENE EN BLAUWE ASSEN OPTIMALISEREN EN UITBREIDEN

Christof Dejaegher, CD&V-fractieleider in de provincieraad, polste tijdens de budgetbesprekingen bij bevoegd gedeputeerde Guido Decorte naar de toekomstplannen rond beheer van provinciale domeinen, groene en blauwe assen. Concreet stelde hij de vraag of er ruimte in het budget en het meerjarenplan is voor strategisch onderzoek naar uitbreiding en versterking ervan. 

Gedeputeerde Guido Decorte was duidelijk in zijn antwoord:

“Gezien de duidelijke grondgebonden bevoegdheid en het feit dat bepaalde Vlaamse Agentschappen en diensten noch de mensen noch de middelen hebben om bijvoorbeeld jaagpaden te onderhouden en opnieuw in te richten, ben ik ervan overtuigd dat we hier met de provincie ons beleid in de toekomst nog moeten versterken.”

“Wanneer ik zie, zo voegde gedeputeerde Decorte er aan toe, dat bv het jaagpad langs de IJzer, mijn favoriete wandelomgeving, er belabberd bij ligt, dan sterkt mij dit in de idee dat we met de provincie beter dergelijke stukjes Vlaams domein kunnen overnemen. Want zoals het er nu bij ligt, daar heeft niemand wat aan!”

Provincieraadslid Dejaegher sluit zich bij die visie aan:

“Samen met o.a. Westtoer is de provincie inderdaad bijzonder goed geplaatst om deze taak te behartigen. De provincie kent het recreatieve netwerk door en door en kan bijgevolg zeer gericht en effectief werken om deze structuur te versterken en uit te breiden. Door ook gericht in te zetten op zgn. ‘missing links’ is het ook de opportuniteit om het netwerk te optimaliseren. Met onze CD&V-fractie willen we het recreatieve netwerk met domeinen, groene en blauwe assen, dan ook zeker vanuit de provincie verder uitgebouwd zien.”