Bijna 5,5 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in West-Vlaanderen

dinsdag, 22 augustus, 2017
Bijna 5,5 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in West-Vlaanderen

In mei en juni is er 5,5 miljoen euro subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs in West-Vlaanderen. Daarbij onder andere de cluster van het Heilig-Hartcollege, het Heilig Harthandelsinstituut en de Vrije Basisschool in Waregem, dat een subsidie krijgt van bijna 650.000 euro. Verder krijgen nog eens 56 scholen in West-Vlaanderen een kleinere subsidie, het gaat hierbij om kleinere verbouwings- en renovatiewerken met het oog op de renovatie van het bestaande verouderde schoolpatrimonium. Met deze subsidies gaat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verder vooruit op de ingeslagen weg en wordt werk gemaakt van de inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen en moderniseren.

AGION (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) kent subsidies toe voor schoolbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Er zijn verschillende subsidieprocedures afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken. De standaardprocedure betreft nieuwbouw en grote verbouwingswerken, de verschillende uitzonderingsprocedures gaan over werken ten gevolge van overmacht, zeer dringende ingrepen, kleinere werken, sanitair en werken via de zogenaamde verkorte procedure. 57 West-Vlaamse scholen krijgen nu op die manier subsidies. De cluster van het Heilig-Hartcollege, het Heilig Harthandelsinstituut en de Vrije Basisschool in Waregem waar er een volledige nieuwbouw komt. Daarnaast krijgen nog eens 66 scholen een subsidie voor eerder kleine werken. Concreet gaat het bijvoorbeeld om de renovatie daken of sanitair.

Al deze investeringen passen in het Masterplan Scholenbouw. Vlaanderen telt naar schatting 20.000 schoolgebouwen. Meer dan de helft van de gebouwen dateert van vóór 1970. Ruim een kwart van de gebouwen werd vóór 1950 gebouwd. De infrastructuur is dus vaak verouderd en de wachtlijsten om scholen te vernieuwen zijn lang. Met de uitzonderingsprocedure kunnen kleinere, dringende werken relatief snel gerealiseerd worden. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”De vernieuwing en modernisering van de schoolgebouwen en infrastructuur in Vlaanderen zit op kruissnelheid. Overal op het terrein, in een groot deel van alle gemeenten in Vlaanderen, wordt schoolinfrastructuur vernieuwd. Dat gebeurt in het kader van het Masterplan Scholenbouw. In mei en juni heeft AGION 35 miljoen euro aan reguliere subsidies toegekend voor schoolbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs over heel Vlaanderen en Brussel, waarvan bijna 5,5 miljoen euro naar West-Vlaamse scholen gaat.”

In de bijlage vindt u een overzicht van de scholen in West-Vlaanderen die een subsidie ontvangen hebben.

Documenten