Horeca inbegrepen

Naar aanleiding van het nationaal horecaplan van CD&V werden in de verschillende afdelingen acties ondernomen.

Er werd een flyer uitgedeeld waarin de verschillende voorstellen en realistaties werden opgenomen.

In de bijlagen kunt u alle teksten lezen.

Documenten