#WIJ in de cultuursector

Voor CD&V is het duidelijk: cultuur versterkt en verenigt mensen.In vele gemeenten, zeker in West-Vlaanderen, is het WIJ-gevoel geen loos begrip.

Als betrokkenen in het werkveld willen wij inpikken op de veranderende samenleving. De lokale besturen worden telkens weer geconfronteerd met tal van uitdagingen, ook op het vlak van cultuurbeleving, het omgaan met erfgoed en vrijetijdsparticipatie.

Als (West-)Vlaamse parlementsleden nodigen we u graag uit op het inspiratiemomenten rond Bilibliotheken, Archieven & Erfgoed. #WIJ in de cultuursector

Zaterdag 21 oktober 2017:
Themata: Bibliotheken, archieven & Erfgoed
- Is de bibliotheek van morgen, die van gisteren?
- Moeten we dat allemaal bewaren?
Locatie: ARhus, De Munt8, 8800 Roeselare

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

VUL HIERONDER JOUW GEGEVENS IN OM IN TE SCHRIJVEN

Persoonlijke gegevens
Schrijf (gratis) in voor volgende inspiratiemoment:

je kan kiezen om één of beide insipratiemomenten mee te maken

Je kan maar één sessie volgen. Gelieve hierboven je keuze te maken

Beeld-CAPTCHA
Vul de letters in uit de afbeelding.