Commissies provincieraad West-Vlaanderen

1ste commissie:  Gebiedsgerichte werking -  Milieu, landschap en natuur 
1. Luc Vannieuwenhuyze (voorzitter)
2. Guido Decorte (Lid-gedeputeerde)
3. Annie Cool
4. Claude Croes
5. Lies Laridon
6. Rik Soens
 
2de commissie: Toerisme en recreatie – Ruimtelijke ordening – Mobiliteit en weginfrastructuur
1. Hendrik Verkest 
2. Jef Verschoore
3. Marie De Clerck
4. Annie Vandenbussche
5. Hans Mommerency
 
3de commissie: Personeel – Informatietechnologie – Sport – Onderwijs
1. Gerda Mylle (ondervoorzitter)
2. Lieven Lybeer
3. Claude Croes
4. Marie De Clerck
5. Dirk De fauw
 
4de commissie: Landbouw en visserij – Integraal waterbeleid – Infrastructuur en juridische aangelegenheden
1. Marc Vanwalleghem (voorzitter)
2. Hans Mommerency (ondervoorzitter)
3. Bart Naeyaert (Lid-gedeputeerde)
4. Bernard De Cuyper
5. Hilde Decleer
6. Annie Cool
 
5de commissie: Economie en streekontwikkeling – Externe relaties en Noord-Zuid-beleid – Gelijke kansen
1. Hilde Decleer (voorzitter)
2. Jean de Bethune (Lid-gedeputeerde)
3. Jef Verschoore
4. Rik Soens
5. Christof Dejaegher
6. Dirk De fauw
 
6de commissie: Cultuur – Welzijn
1. Annie Vandenbussche
2. Eliane Spincemaille
3. Luc Vannieuwenhuyze
4. Gerda Mylle
5. Marc Vanwalleghem
 
Azf-commissie
1. Guido Decorte (Lid-gedeputeerde)
2. Christof Dejaegher
3. Lies Laridon
4. Lieven Lybeer
5. Eliane Spincemaille
6. Hendrik Verkest
7. Bernard De Cuyper